Önskemål och synpunkter om en ny 30-årig obligation

Nyhet 2 april 2014

Riksgälden kommer fram till och med den 30 april undersöka intresset från återförsäljare och investerare i frågan om en ny 30-årig statsobligation. Besked publiceras i Statsupplåningsrapport 2014:2 den 17 juni.

I februarinumret av rapporten Statsupplåning – prognos och analys öppnar Riksgälden för att emittera en ny 30-årig statsobligation under förutsättning att det finns ett tydligt intresse.

Tanken är introduktionen ska göras genom byten av det nu 25-åriga lånet SGB 1053 3.5% Mar 39 med samma nominella belopp i båda obligationerna. Därmed kommer durationen att förlängas utan att den totala volymen av långa obligationer förändras.

Riksgälden behöver undersöka intresset från investerare och återförsäljare.

  • Hur stort är intresset för en ny 30-årig statsobligation och hur stora volymer kan bli aktuella?
  • Vilka förutsättningar behöver vara uppfyllda, t.ex. minsta utestående volym i nya obligationen.
  • Tidpunkt för bytet?
  • Idéer och förslag när det gäller försäljningsmetod: t.ex. bytesauktioner, löpande byten per telefon, etc.?

Riksgälden vill gärna ha svar senast 30 april. I Statsupplåningsrapport 2014:2 publicerar vi besked i frågan.

Kontakt:
Maria Norström, upplåningschef,  maria.norström@riksgalden.se
Unni Jerndal, kommunikationschef, unni.jerndal@riksgalden.se