Statens bankgarantier fortsätter att krympa

Nyhet 8 augusti 2014

Värdet av statens utestående bankgarantier har minskat till under 1 miljard kronor. Swedbank har betalat tillbaka sina sista lån inom garantiprogrammet och därmed är det bara Carnegie Investment Bank som har lån kvar. Det visar Riksgäldens senaste bankstödsrapport.

De utestående garantierna omfattade 935 miljoner kronor den 30 juni 2014, vilket är cirka 8 miljarder kronor mindre än vid det senaste rapporttillfället i mars. Som mest uppgick de utställda garantierna till 354 miljarder kronor. Det var i juni 2009.

Garantiprogrammet infördes under finanskrisen 2008 för att underlätta bankernas och bostadsinstitutens upplåning och därmed ge bättre förutsättningar för företag och hushåll som behövde låna pengar. Programmet stängdes för nyteckning den 30 juni 2011.

I bankstödsrapporten redogör Riksgälden även för det särskilda stöd som gavs till Carnegie Investment Bank under finanskrisen och stabilitetsfondens utveckling. Dessutom beskrivs Riksgäldens arbete med beredskap och krisförebyggande aktiviteter.

Frågor besvaras av:
Robert Andersson, pressansvarig, telefon 08 613 46 87

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2014:2)