Statens avkastnings- och utlåningsränta 2015

Nyhet 14 oktober 2014

Statens avkastnings- och utlåningsränta har fastställts till 1,65 procent för 2015.

Riksgälden fastställer varje år statens avkastnings- och utlåningsränta enligt förordning (2007:1447) med instruktion för Riksgälden.