Riksgäldens delårsrapport 2014

Nyhet 15 augusti 2014

Minskat nettolånebehov för staten, ny garanti till europeisk järnvägsorganisation och förebyggande bankkrisarbete. Detta och annat som hänt inom Riksgäldens verksamhet under första halvåret 2014 finns att läsa om i delårsrapporten.

Riksgälden lämnar varje år en delårsrapport och en årsredovisning till Finansdepartementet. Där redovisas verksamheten och dess resultat.

Riksgäldens delårsrapport januari-juni 2014