Riksgälden sonderar intresset för nya realobligationer

Nyhet 17 oktober 2014

I juninumret av rapporten Statsupplåning – prognos och analys meddelade Riksgälden att det kan bli aktuellt att introducera två nya realobligationer under 2015. Riksgälden önskar nu sondera intresset från återförsäljare och investerare.

Om det visar sig finnas tillräckligt med efterfrågan kan ett av lånen eller båda komma att emitteras.

Förfrågan om nya realobligationer, pdf

Kontakt:

Joy Andersson
Analytiker
Telefon: +46 (0)8 613 47 38
joy.andersson@riksgalden.se

Maria Norström
Upplåningschef
Telefon: +46 (0)8 613 46 35
maria.norstrom@riksgalden.se