Ränteändring på avistakonton

Nyhet 3 juli 2014

Med anledning av att Riksbanken sänkte reporäntan med en halv procentenhet sänks räntan på Riksgäldens avistakonton till 0,25 procent gällande från och med den 9 juli.