Protokoll från det finansiella stabilitetrådets möte i maj

Nyhet 2 juni 2014

Den 23 maj hade Finansiella stabilitetsrådet ett möte där företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksgälden och Riksbanken deltog.

Protokoll från mötet, regeringen.se