Protokoll från Finansiella stabilitetsrådet

Nyhet 20 november 2014

Den 11 november träffades företrädare för regeringen, Riksbanken, Riksgälden och Finansinspektionen i Finansiella stabilitetsrådet. Protokollet från mötet finns nu tillgängligt.

Protokollet är publicerat på regeringen.se.