Nytt datum för nästa statsupplåningsrapport

Nyhet 24 september 2014

Riksgälden publicerar nästa prognos för statens finanser och upplåning den 9 december kl. 9.30.

Det tidigare annonserade publiceringsdatumet för rapporten Statsupplåning – prognos och analys 2014:3 var den 22 oktober.

Riksgälden senarelägger publiceringen för att säkert hinna ta hänsyn till budgetpropositionen som ska läggas fram senast den 17 november.