Ny styrelse för Riksgälden

Nyhet 9 januari 2014

Regeringen har tillsatt nya ledamöter i Riksgäldens styrelse. Yvonne Gustafsson, generaldirektör på Statskontoret, är ny ordförande.

Nya ledamöter är också professor Bo Becker, ekonom Liselotte Hjorth och generaldirektör Stefan Lundgren. Samtliga tillträdde den 1 januari 2014. Lars O Grönstedt som suttit i styrelsen sedan 2009 har utsetts till vice ordförande.

Styrelsen i sin helhet:

  • Yvonne Gustafsson (ordförande), generaldirektör på Statskontoret. Tillträdde 2014
  • Lars O. Grönstedt (vice ordförande), tidigare verkställande direktör för Handelsbanken. Tillträdde 2009.
  • Bo Becker, professor på Handelshögskolan. Tillträdde 2014.
  • Liselotte Hjorth, ekonom. Tillträdde 2014.
  • Stefan Lundgren, generaldirektör på Statistiska centralbyrån. Tillträdde 2014.
  • Marika Rindborg Holmgren, advokat. Tillträdde 2009.
  • Hans Lindblad, riksgäldsdirektör.