Mer kort, mindre kontanter – lär dig mer om korttjänsterna i ramavtalen

Nyhet 27 januari 2014

Passa på att delta i någon av Riksgäldens utbildningar om de korttjänster som finns i ramavtalen för myndigheter. Vi informerar särskilt om det nya ramavtalet för förbetalda korttjänster som började gälla vid årsskiftet.

Under utbildningen får du information om hur du kan minska kontanthanteringen med hjälp av de ramavtal som Riksgälden har upphandlat om förbetalda korttjänster, betalkort, inköpskort och virtuella kort.

Förbetalda korttjänster minskar administrationen och kontanthanteringen för myndigheter i samband med utbetalningar av exempelvis ekonomiskt bistånd. Korttjänsten gäller även andra ersättningar till privatpersoner som saknar bankkonto, personnummer eller id-handlingar. Avtalet ersätter det förra ramavtalet som hette kontantkort.

Utbildningstillfällen:
Torsdag 20 februari kl.10.00-12.00, sista anmälningsdag 12 februari
Tisdag 25 februari kl. 10.00-12.00, sista anmälningsdag 17 februari
Tisdag 25 mars kl. 10.00-12.00, sista anmälningsdag 17 mars

Till anmälan

Samtliga utbildningar äger rum i Riksgäldens lokaler på Jakobsbergsgatan 13 i Stockholm.

Mer om Riksgäldens ramavtal finns att läsa på riksgalden.se/ramavtal