Kommuniké från Finansiella stabilitetsrådet

Nyhet 23 maj 2014

Finansiella stabilitetsrådet hade i dag sitt andra möte. Rådet diskuterade det aktuella stabilitetsläget och de risker som hotar den finansiella stabiliteten.

Företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksgälden och Riksbanken deltog i mötet.

Kommuniké från Finansiella stabilitetsrådet, regeringen.se