Finanskartan – ny webbplats om finansiell stabilitet

Nyhet 1 april 2014

Finanskartan är en ny webbplats med samlad information om det finansiella systemet och hur vi i Sverige arbetar för att hålla systemet stabilt.

Finanskartan beskriver hur regeringen, myndigheterna och de finansiella företagen samverkar och vilka verktyg som används för att upprätthålla finansiell stabilitet – i normalläge och vid finansiell oro.

Den nya webbplatsen ska bidra till ökad kunskap i samhället om det finansiella systemet och finansiell stabilitet. I rapporten "Storbankernas och myndigheternas kommunikation under finanskrisen" konstaterades att bristande kunskap spädde på den allmänna oron under krisen 2008–2009.

Finanskartan har tagits fram inom Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkansgrupp (FSPOS). Där ingår Riksbanken, Riksgälden, Finansinspektionen samt banker, försäkringsbolag och andra privata aktörer och intresseorganisationer.

Frågor besvaras av:
Unni Jerndal, kommunikationschef på Riksgälden, 08-613 45 96
Annika Zervens, kommunikationschef på Finansinspektionen, 076-772 66 07
Ann-Leena Mikiver, kommunikationschef på Riksbanken, 08-787 02 05