Finansiella stabilitetsrådets första möte

Nyhet 10 februari 2014

Företrädare för regeringen, Riksbanken, Riksgälden och Finansinspektionen träffas i dag för ett första möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Finansdepartementets pressmeddelande om mötet (www.regeringen.se)