Riksgäldens förvaltning av statsskulden får gott betyg

Nyhet 25 juni 2014

Finansutskottets intryck av Riksgäldens skuldförvaltning är gott. Det skriver utskottet i sin granskning av regeringens utvärdering för perioden 2009–2013.

Förvaltningen och upplåningen har fungerat väl trots den ekonomiska oron internationellt.Verksamheten har följt riktlinjerna och statsskuldspolitikens övergripande mål, och de delar av förvaltningen som går att mäta visar positiva resultat, skriver utskottet. Utmärkelsen Årets statliga skuldförvaltare 2013 lyfts fram som ett gott bevis för att Riksgälden bedriver en effektiv verksamhet.

skuldförvaltning godkänd grafik
skuldförvaltning godkänd grafik

Förutsättningarna för upplåningen och skuldförvaltningen varierade mycket under utvärderingsperioden. Det beror främst på upplåningen för att förstärka Riksbankens valutareserv, men också på konjunkturnedgången efter finanskrisen och statens försäljning av Nordeaaktier. Statens finanser gick från ett underskott på 176 miljarder kronor 2009, till balans 2010 och överskott 2011, för att sedan åter visa underskott under 2012 och 2013.

Utskottet bedömer att regeringens riktlinjer för förvaltningen av statsskulden har bidragit till en lägre upplåningskostnad samtidigt som riskerna verkar ha varit väl avvägda.

Finansutskottet betänkande 2013/14:FiU32 - Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2009–2013