Uppdaterad föreskrift för instituten

Nyhet 28 augusti 2013

Riksgälden har beslutat att ändra föreskrifterna (RGKFS 2011:2) om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar.

Ändringarna avser bilagan till föreskrifterna och rör mindre förändringar i filinnehållet.

Ändringarna träder i kraft den 1 november 2013.

Föreskrifter