Tjänst utgår i ramavtalet betalningstjänster

Nyhet 25 februari 2013

Riksgälden beslutar att från och med den 30 september 2013 ta bort betalningstjänsten Inbetalningsservice OCR i ramavtalet för betalningstjänster.

Myndigheterna får i stället använda betalningstjänsten Bankgiro Inbetalningar.

Anledningen till Riksgäldens beslut är att Bankgirot har beslutat att avveckla Inbetalningsservice OCR den 30 september 2013.

Läs mer om ramavtalet och ta del av beslutet.

Har du frågor? Kontakta ramavtalsansvariga Björn Wallgren, bjorn.wallgren@riksgalden.se eller Jan Maarten Dijkgraaf, jan.maarten.dijkgraaf@riksgalden.se