Riskanalys av statens garantier och utlåning

Nyhet 15 mars 2013

Riksgälden har för andra gången tagit fram rapporten ”Statens garantier och utlåning – en riskanalys” i samarbete med Exportkreditnämnden (EKN), Centrala studiestödsnämnden (CSN), Boverket och Sida.

Rapporten, som lämnas till Finansdepartementet i dag, behandlar kredit- och likviditetsrisker i statens portfölj av garantier och lån till företag och privatpersoner. Där ingår till exempel bostadsgarantier, exportgarantier, studielån och finansiering av infrastrukturprojekt. I en separat del av rapporten analyseras också statens åtaganden inom den finansiella sektorn.

Frågor besvaras av:
Linda Rudberg, pressansvarig, telefon 08 613 45 38

Statens garantier och utlåning – en riskanalys 2013 (pdf)