Riksgäldens chefsekonom ordförande i Finanskriskommittén

Nyhet 4 juli 2013

Lars Hörngren, Riksgäldens chefsekonom, är ny ordförande i Finanskriskommittén från och med den 1 juli 2013.

Kommittén, som tillsattes 2011, har till uppgift att föreslå åtgärder för att förbättra regelverket så att framtida finansiella kriser i första hand kan mildras genom förebyggande åtgärder och i andra hand lösas på ett effektivt sätt.

Kommittén lämnade ett delbetänkande i januari. Det innehöll bland annat förslag om hur arbetet med att förebygga finanskriser via så kallad makrotillsyn ska organiseras i Sverige. Nästa stora uppgift är att analysera hur EU:s kommande regelverk för hantering av banker i kris ska genomföras i svensk lag.

Frågor besvaras av:
Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38