Riksgälden upphandlar tjänster inom revision

Nyhet 25 juni 2013

Riksgälden bjuder in leverantörer att lämna anbud avseende ramavtal för tillhandahållande av tjänster m.m. inom revision.

Ramavtalet gäller Riksgälden i egenskap av stödmyndighet enligt lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut. Tjänsterna omfattar bland annat att tillhandahålla biträde, rådgivning och tjänster m.m. inom revision med inriktning på finansiella institut.

Upphandlingen är publicerad på opic.com.

Den aktuella upphandlingen genomförs enligt bestämmelserna om öppet förfarande, 4 kap. 1 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

Sista dagen att lämna anbud är den 23 augusti 2013.

Mer information om upphandlingen finns på opic.com