Riksgälden upphandlar tjänster inom management consulting

Nyhet 16 september 2013

Riksgälden inbjuder leverantörer att lämna anbud avseende tjänster inom management consulting till stödmyndigheten enligt lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut.

Upphandling har annonserats på Visma TendSign den 16 september 2013 och i Europeiska unionens officiella tidning (EUT).

Den aktuella upphandlingen genomförs med öppet förfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

Sista dagen att lämna anbud är den 28 oktober 2013.