Ränteändring på avistakonton

Nyhet 17 december 2013

Med anledning av att Riksbanken sänkte reporäntan med 0,25 procentenheter sänks räntan på Riksgäldens avistakonton till 0,76 procent. Räntan gäller från och med den 18 december.