Lägg uppdelningen av banker på is

Nyhet 3 juli 2013

Diskussionen om att dela upp stora banker enligt den så kallade Liikanen-gruppens förslag bör vänta tills effekterna av de lagändringar som redan är på gång har utvärderats. Det anser Riksgälden, Finansdepartementet och Finansinspektionen enligt ett yttrande till EU-kommissionen.

Högre kapitalkrav och hårdare regler för hantering av banker i kris kommer att påverka hur stora risker bankerna tar. Dessutom ger de nya reglerna nationella myndigheter goda förutsättningar att förebygga och hantera finansiella kriser. Påståendet att det är nödvändigt att här och nu dela upp banker för att bevara den finansiella stabiliteten är därför inte tillräckligt underbyggt.

Yttrande på Reforming the EU banking sector (endast på engelska)

Frågor besvaras av:
Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38