Inför sommaren – viktiga datum och råd

Nyhet 10 maj 2013

Under sommaren är det extra viktigt att medarbetare som är på plats har rätt att genomföra de ärenden din myndighet har behov av. Säkerställ därför att fullmakter och behörigheter är uppdaterade och korrekta. Kontrollera att e-legitimationen är giltig och fungerar.

Ansök om lån till anläggningstillgångar

Sista dag att med e-legitimation ansöka om lån till anläggningstillgångar är den 28 juni. Ansöker du via fax eller e-post är sista dag att ansöka den19 juni.

Använd e-legitimation

Loggar du in i SIBWebb med e-legitimation förkortas verifieringstiden och uppdragen behandlas snabbare.

Vi rekommenderar myndigheter som har räntekonto att skaffa e-legitimation och att ansluta er till statens interna autogiro.

Mer om e-legitimation

Datum under sommaren

19 juni Ansökan om lån via fax eller e-post
25 juni Anslagsutbetalning för juni
28 juni Ansökan om lån med e-legitimation
25 juli Anslagsutbetalning för juli
23 augusti Anslagsutbetalning för augusti

Glad sommar,

Statens internbank