Hans Lindblad invald i SNS förtroenderåd

Nyhet 14 juni 2013

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad är ny ledamot i SNS förtroenderåd.

Förtroenderådet är SNS högsta beslutande organ. Förtroenderådet utgör ett centralt nätverk av beslutsfattare inom näringsliv, offentlig sektor, den akademiska världen och viktiga opinionsbildare. Ledamöterna har en mandatperiod på tre år med möjlighet till omval.

- Jag är glad och känner mig väldigt hedrad, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Nyhet från SNS

Nyhet från SNS, Nya ledamöter i SNS styrelse och Förtroenderåd

Mer om SNS förtroenderåd

Mer om SNS Förtroenderåd på sns.se