Förlängt ramavtal för betalningstjänster

Nyhet 14 oktober 2013

Riksgälden har beslutat att förlänga ramavtalen för betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter till och med den 31 mars 2017.

Ramavtalen (dnr: 2009/1755) gäller tjänster med tillhörande infrastruktur som myndigheterna använder för att betala till exempel löner, bidrag och leveranser.

– Ramavtalen fungerar väl och den förväntade kostnadsminskningen är tillfredställande, säger Jenny Rolling chef för Statens internbank. Genom att förlänga ramavtalen får vi även möjlighet att ta fram systemstöd för bättre valutahantering innan vi upphandlar betalningstjänster på nytt.

Riksgälden har påbörjat en förstudie för ett nytt systemstöd för statens likviditetsstyrning. Det nya systemstödet ska innehålla funktionalitet för hantering av myndigheternas valuta.

Ramavtalen för betalningstjänster ska användas av samtliga statliga myndigheter och kan användas av affärsverken.

Ta del av beslutet
Ta del av ramavtalen för betalningstjänster