Fitch bekräftar AAA-rating

Nyhet 18 juli 2013

I ett pressmeddelande från den 17 juli bekräftar Fitch att Sverige ligger kvar på det högsta kreditbetyget "AAA".

Ratinginstitutet Fitch gör årligen en bedömning av Sveriges kreditvärdighet. Ratingen är speciellt viktig för upplåning på utländska marknader. Betyget "AAA" ges för både den kort- och långsiktiga upplåningen i utländsk valuta och för den långsiktiga upplåningen i svenska kronor.