Delårsrapport 2013

Nyhet 15 augusti 2013

Riksgäldens delårsrapport för första halvåret 2013 är nu publicerad. I den kan du bland annat läsa att statens upplåning ökade framför allt beroende på vidareutlåning till Riksbanken.

Annat som hände under perioden:

  • Vi tecknade ett ramavtal för förbetalda korttjänster med ICA Banken AB som gäller från 1 januari 2014.
  • Våra garantiåtaganden minskade främst beroende på åtagandet mot Öresundsbrokonsortiet.
  • Bankgarantierna fortsatte att minska och de sista lånen i programmet förfaller under 2015.

Vi lämnar varje år en delårsrapport och en årsredovisning till Finansdepartementet där vi redogör för vår verksamhet och dess resultat.

Riksgäldens delårsrapport januari-juni 2013

Riksgäldens delårsrapport januari-juni 2012, pdf, öppnas i nytt fönster