Allt färre lån i bankgarantiprogrammet

Nyhet 15 mars 2013

Lånevolymerna i bankgarantiprogrammet faller snabbt. Det sker i takt med att lånen som banker tagit med stöd av garantiprogrammet löper ut och återköps. Det visar Riksgäldens senaste rapport om bankstöd.

I slutet av februari omfattade garantierna 19 miljarder kronor, att jämföra med 55 miljarder kronor för ett år sedan. Sparbanken Öresund köpte tillbaka sina resterande garanterade lån och lämnade programmet i början av mars. I dag deltar endast två institut; Swedbank och Carnegie Investment Bank.

Riksgälden räknar med att programmet kommer att generera en nettointäkt till stabilitetsfonden på 6,0 miljarder kronor.

Frågor besvaras av:
Linda Rudberg, pressansvarig, telefon 08 613 45 38

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2013:1), (pdf)