Vinster i Premieobligation 2011:1 presenteras kl. 13:00

Nyhet 10 december 2012

Idag drar vi vinsterna i premieobligationslån 2011:1. Vinsterna presenteras tidigast kl. 13:00.