Utbildning i den statliga betalningsmodellen

Nyhet 7 september 2012

Under oktober erbjuder Riksgälden utbildning i den statliga betalningsmodellen. Det första tillfället är den 4 oktober.

Vi går igenom hur era betalningar är en del av betalningsmodellen. Du kommer att få en helhetsbild av hur infrastrukturen kring de statliga betalningarna är uppbyggd med regelverk, avtal och central likviditetshantering.

Utbildningen vänder sig till dig som jobbar på myndighetens ekonomi- eller finansavdelning. Anmäl dig till vår utbildning idag!