Statens avkastnings- och utlåningsränta 2013

Nyhet 29 oktober 2012

Ny räntesats fastställd för statens avkastnings- och utlåningsränta.

Statens avkastnings- och utlåningsränta har fastställts till 2,43 procent för 2013.

Riksgälden fastställer varje år statens avkastnings- och utlåningsränta enligt förordning (2007:1447) med instruktion för Riksgälden.