Stark efterfrågan på svenska statspapper

Nyhet 11 juni 2012

Marknadsaktörerna vittnar om en flykt till säkra statspapper. En trend som tydligt gynnar marknaden för svenska statsobligationer.

Riksgälden emitterade 2,25 miljarder dollar (cirka 15,5 miljarder kronor) i ett nytt treårigt benchmarklån till Riksbanken under maj månad. Det skedde till den lägsta dollarräntan hittills i år för ett benchmarklån. Ett tydligt tecken på att köplusten för svenska statspapper fortsätter att vara mycket stark.

Ett flertal kommentarer från marknadsaktörerna förstärker den bilden. Sverige betraktas som en sällsynt låntagare med högsta kreditvärdighet och med en stark motståndskraft mot volatiliteten i euroområdet.

Tidpunkten anses dessutom ha gynnat Sverige eftersom Riksgälden var en av få låntagare som kunde erbjuda dollarobligationer med kort löptid när efterfrågan för säkra papper är stor.

Tidigare under året emitterade Riksgälden 1,5 miljard euro (ca 13 miljarder kronor) i ett nytt treårigt benchmarklån. Det lånet var också en del av vidareutlåningen till Riksbanken. Räntan var den lägsta som hittills har syndikerats för ett treårigt eurolån.

Även denna gång noterade ledarbankerna att efterfrågan på svenska statspapper var stark. De var särskilt imponerade av att se hur orderboken byggdes upp så snabbt.

Lånet var övertecknat redan en timme efter det att orderboken öppnats. Buden uppgick till totalt 2,8 miljarder euro och kom från över 80 investerare.

Bankerna anser att den stora efterfrågan speglar Sveriges ställning som en säker och attraktiv långivare.