Utbildning om ramavtal för kort- och resekontotjänster

Nyhet 14 augusti 2012

Under hösten erbjuder Riksgälden utbildning i de nya ramavtalen för kort- och resekontotjänster. Det första tillfället är den 3 september.

Vi går igenom avropsrutiner och nya funktioner som kan ge myndigheter billigare och effektivare reseadministration. Dessutom beskriver vi hur ramavtalet ger större flexibilitet i valet av de olika tjänsterna.