Riksgäldssparkonton med fast ränta stängs för insättningar

Nyhet 10 december 2012

Från och med den 10 december kan du inte längre öppna nya konton med fast ränta. Konton med rörlig ränta kan öppnas som vanligt. Befintliga konton påverkas inte av förändringen.