Riksgälden upphandlar kvalificerade konsulttjänster inom IT

Nyhet 29 juni 2012

Riksgälden inbjuder leverantörer att lämna anbud avseende kvalificerade konsulttjänster inom området IT. Upphandlingen benämns fortsättningsvis IT-konsulttjänster 2012.

Upphandlingen har annonserats på www.optic.com den 28 juni 2012.

Den aktuella upphandlingen avser kvalificerade konsulttjänster inom området IT och genomförs med öppet förfarande enligt 4 kap. 1§ lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingen har delats upp i fyra kompetensområden enligt nedan:

  • Ledning & styrning
  • Kravfångst
  • KompTest
  • Kompetensområde 4 Systemutveckling/-förvaltning

För mer information om upphandlingen

Mer information om upphandlingen, länk (öppnas i nytt fönster)