Riksgälden upphandlar grafisk produktion

Nyhet 26 juli 2012

Riksgälden inbjuder leverantörer att lämna anbud avseende grafisk formgivning och grafiska produktionstjänster.

Upphandlingen har annonserats på www.opic.com den 26 juli 2012.

Den aktuella upphandlingen genomförs med öppet förfarande enligt 4 kap. 1§ lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

Sista dag att lämna anbud är den 7 september 2012.

Mer information om upphandlingen.

Mer information om upphandlingen, länk till www.opic.com