Ränteändring på avistakonton

Nyhet 18 december 2012

Med anledning av att Riksbanken sänkte reporäntan med 0,25 procentenheter sänks räntan på Riksgäldens avistakonton till 1,02 procent gällande från och med den 19 december.