Ramavtal för kort- och resekontotjänster underskrivna

Nyhet 8 juni 2012

Den 30 maj undertecknade Riksgälden och leverantörerna ramavtalet för kort- och resekontotjänster.

Ramavtalet och kontaktuppgifter till respektive leverantör finns nu publicerat på vår webbplats.

Under september erbjuder vi flera informationstillfällen om det nya ramavtalet för kort- och resekontotjänster. Mer information publiceras inom kort på vår webbplats.