Nytt gällande lån till anläggningstillgångar

Nyhet 13 december 2012

Riksgäldens anslutning till Dataclearingen medför nya rutiner för att justera lån till anläggningstillgångar för er som inte kan registrera uppdrag i SIBWebb.

För myndigheter som inte har e-legitimation och därmed inte kan registrera uppdrag i SIBWebb gäller nya rutiner för att justera lån till anläggningstillgångar. 

Ni amorterar genom att via er internetbank göra en kontoinsättning till ert konto för lån till anläggningstillgångar hos oss. Ni ser kontonumret ni ska betala till i SIBWebb. Eftersom ni betalar direkt till kontot ska ni inte faxa oss information.

Lån tar ni upp genom att mejla eller att faxa in ett uppdrag till statens internbank. 

Kravet att både ta upp lån och amortera för att spegla investering och amortering har tagits bort. Ni behöver bara reglera lån till anläggningstillgångar med nettot av investering och amortering.

Har ni frågor? Kontakta oss på telefon 08 613 45 80 eller via e-post statensinternbank@riksgalden.se

Riksgäldens anslutning till dataclearingen