Nio av tio myndigheter följer rangordningen

Nyhet 28 december 2012

Drygt 90 procent av alla myndigheter följer rangordningen i ramavtalet för betalningstjänster som Riksgälden har tecknat i en upphandling. Avtalet trädde i kraft i april 2011.

Läs hela uppföljningen om hur myndigheterna följer rangordningen i ramavtalet.