Mer information om enkätens huvudområden

Nyhet 5 april 2012

Arbetar du med att besvara enkätundersökningen om din myndighets betalningsverksamhet som vi skickade i början av mars?

I takt med att ni arbetar med att besvara enkäten får vi in frågor. För att underlätta ert arbete kommer vi löpande att lägga upp information om enkätens huvudområden som bygger på de frågor som vi får in från er.

Ta del av informationen
Läs mer om enkätundersökningen