Engagemangsbesked fungerar i SIBWebb igen

Nyhet 3 januari 2013

Nu kan du ta ut engagemangsbesked från SIBWebb igen.

Alla engagemangsbesked som du har tagit ut mellan den 2 och 3 januari, behöver du ta fram på nytt eftersom de kan innehålla felaktigheter.

Kontakta oss på telefon 08 613 45 80 om du har frågor.