Bankgarantierna oförändrade

Nyhet 15 november 2012

Riksgäldens stödåtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet har under hösten legat på i stort sett samma nivå som vid förra rapporttillfället. Den 31 oktober 2012 omfattade garantiprogrammet 37,9 miljarder kronor, att jämföra med 38,6 miljarder kronor den 30 juni 2012. Skillnaden beror endast på valutakursförändringar.

Frågor besvaras av Daniel Barr, chef för avdelningen finansiell stabilitet och konsumentskydd, telefon 08 613 46 94.