Avrop av ramavtal för myndigheter som anlitar Statens Servicecenter

Nyhet 9 maj 2012

Vid betalningar som utförs av Statens Servicecenter för annan myndighets räkning ska ramavtalet för betaltjänster följas. Det betyder i praktiken att Statens Servicecenter ska använda den bank som den uppdragsgivande myndigheten har avropat för den enskilda tjänsten.