Vad är en statsskuld?

Nyhet 7 september 2011

När skatterna inte räcker till för alla statens utgifter måste staten låna för att täcka underskottet. Statsskulden kan enkelt beskrivas som summan av dessa lån.

Lyssna till intervjun med chefen för Skuldförvaltning, Thomas Olofsson, som besvarar frågor om statsskulden i RIX MorronZOO på RIX FM.

I intervjun konstaterar Thomas Olofsson att Sveriges statsskuld är liten i jämförelse med många andra länders statsskulder. Han beskriver också från vilka staten genom Riksgälden lånar och hur vi hanterar det dagliga kassaflödet i staten.

Thomas Olofsson intervjuas i RIX MorronZOO 6 september 2011 (mp3-fil, 3 MB)