Riksgäldens chefsekonom i finanskriskommittén

Nyhet 1 mars 2011

Riksgäldens chefsekonom Lars Hörngren har utsetts till ledamot i finanskriskommittén. Kommittén har regeringens uppdrag att göra en översyn av det svenska regelverket för hantering av finansiella kriser.

Andra medlemmar med anknytning till Riksgälden är Thomas Franzén, finanskriskommitténs ordförande och tidigare riksgäldsdirektör och Irma Rosenberg, vice ordförande i Riksgäldens styrelse.

  • Läs Finansdepartementets pressmeddelande.