Riksgälden ingår låneavtal med Volvo Aero

Nyhet 15 april 2011

Riksgälden har tecknat avtal med Volvo Aero Corporation om ett statligt royaltylån. Lånet ska delfinansiera Volvo Aeros forsknings- och utvecklingskostnader för vissa komponenter till flygplansmotorn Rolls Royce Trent XWB.

Flygplansmotorn ska sitta i det kommande flygplanet A350 från Airbus.

Regeringen gav Riksgälden i uppdrag att förhandla med Volvo Aero om statens finansieringsmedverkan i april 2008. Efter att Riksgälden och Volvo Aero förhandlat fram ett förslag till låneavtal gick det till Europeiska kommissionen för godkännande i november 2008.

Europeiska kommissionen beslutade den 23 februari i år att godkänna lånet om 120 miljoner kronor.

Royaltylån innebär att företaget betalar en royalty till staten på framtida försäljningsintäkter. Det innebär att återbetalningen är helt beroende av hur många flygmotorer av typen Trent XWB som kommer att säljas.

Närmare upplysningar lämnas av: 
Unni Jerndal, kommunikationschef, telefon 08-613 45 96