Regeringen avslutar stödprogram för bankerna

Nyhet 1 juli 2011

Regeringen har valt att inte förlänga det statliga garantiprogrammet när programmet löpte ut den 30 juni 2011. Även kapitaltillskottsprogrammet för solventa banker upphörde samma dag.

Programmen har hanterats av Riksgälden på uppdrag av regeringen. Att programmen nu upphör innebär att inga nya garantier kan ställas ut och nya kapitaltillskott kan inte ges.

De garantier som är utestående kommer att löpa fram till dess de förfaller. Ingen bank deltar längre i kapitaltillskottsprogrammet.

Kontakt

Daniel Barr, telefon 08 613 46 94

Regeringens pressmeddelande: "Regeringen avslutar stödprogrammen för bankerna"