Räntekontosaldon ej uppdaterade

Nyhet 22 mars 2011

Räntekontosaldona per den 21 mars är inte uppdaterade. Det går därför endast att hämta information till och med den 18 mars i SIBWebb. Vi hoppas att problemet snart ska vara löst.